Site Map

Gallery

News Index

Archives

Personal

Price list


NEWS

What When Where Exhibition
Solo Exhibition 18-03-2001  06-05-2001  The Netherlands. Tilburg. Dunantstraat 1. FAXX Podium voor hedendaagse kunst. Tel.: 013 584 1010 Ad Willemen - Xenofiel
 

Ad Willemen - Xenofiel

door Ingrid Luycks

Een overzichtstentoonstelling is het niet, hoewel het grote aantal getoonde werken (80) deze indruk zou kunnen wekken. Het betreft echter een selectie uit het uitgebreide oeuvre van de veelzijdige kunstenaar Ad Willemen (Tilburg 1941). Zoals de titel van de tentoonstelling al suggereert, betreft het uitsluitend werk - etsen en tekeningen - waarvoor exotische culturen als inspiratiebron hebben gediend.

Al een eerste aanblik van de geŽxposeerde etsen en tekeningen verraadt onmiddellijk Willemens fascinatie voor exotische culturen: door de gehanteerde techniek, de thematiek, het materiaal of de lijnvoering. Zijn belangstelling strekt zich in zuidelijke maar vooral oostelijke richting uit. Zijn al dan niet imaginaire reizen naar Afrika, het Midden en het Verre Oosten vormden en vormen voor hem een onuitputtelijke bron van inspiratie. In een soort minimuseum in het hart van de tentoonstelling geeft de collectioneur Willemen zich prijs met niet alleen een vijftiental oude Japanse prenten, waarvan de kern gevormd wordt door die van Suzuki Harunobu, maar ook met etnografische objecten en andere curiosa als Papoea neus-sieraden en antieke prentbriefkaarten.

Over zijn verzameling oude Japanse prenten, zei Willemen ooit, 'Met name de oxydatie van de kleuren in de Japanse houtsnede fascineert mij. Middels de bronzing-techniek reageer ik daarop. De figuratie sluit aan bij de abunae: een gematigde vorm van shun ga, Japanse erotische prentkunst.' Maar ook bleek hij getroffen door de suggestie van ruimtelijkheid met louter vlakke middelen die zo kenmerkend is voor de Japanse prentkunst. Dit spreekt uit de serie etsen die zich behalve door hun eenvoud kenmerken door de horizontale of vertikale lijn, die blijkens de veelvormige en -voudige terugkeer door Willemen aan een diepgaand picturaal onderzoek werd onderworpen. Deze deellijn, die als een rode draad zijn werk doorkruist, is meervoudig te duiden. In de interpretaties worden ze zowel aan puur compositorische, picturale als psychologische drijfveren toegeschreven, alsmede aan combinaties daarvan. Zoals bij alle goede kunst is zijn werk verre van eenduidig en is het aan de toeschouwer om er zijn interpretatie op los te laten.

Willemens 'Art History?', waarvan de volledige nog steeds groeiende titel ook nog luidt 'Harem Rimram, Woman's Zap, Oude Meisjes, ...in der BeschršnkungÖ' een kleur-ets uit 1999, die zich tijdens de Grafiek Nu tentoonstelling niet alleen in de bijzondere belangstelling van het publiek - waaronder de koningin - mocht verheugen, maar bovendien op een haar na de publieksprijs won, is een voorbeeld van de onnavolgbare wijze waarop Willemen invloeden en beeldcitaten in zijn werk incorporeert, annexeert en naar zijn hand zet. Deze citatendrang zou, aldus kunsthistorica Y. Brentjens, in Willemens geval voortvloeien uit pure hebzucht, gevoed door de overtuiging dat ongrijpbare schoonheid bezeten wil worden. Een dergelijke gretighed, bezetenheid en bezitsdrang spreekt ook uit de (erotische) tekeningen die te zien zijn, waarin Willemen met een opmerkelijke eenvoud, een minimum aan middelen, doch met een uiterst trefzekere hand, een maximum aan suggestie weet te wekken. 'Tot tekenens toe geprikkeld' zet Willemen in rake lijnen zijn modellen op papier, daarbij de traditionele, academische grens tussen naakt en bloot veronachtzamend en verleggend. De verwantschap met de frÍle vrouwen die Harunobu's prenten bevolken, zal zelfs de oppervlakkige beschouwer niet ontgaan.

Op 18 maart opent Anton van Kalmthout de tentoonstelling die vervolgens tot en met 13 mei te zien is. Dit keer doet Van Kalmthout dit niet in zijn hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van de Tilburgse Kunststichting, maar als verzamelaar en bewonderaar van het werk van Ad Willemen. Dr Matthi Forrer, conservator Japanse kunst van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden, publicist en autoriteit op dit gebied, zal vervolgens nader ingaan op de getoonde verzameling Japanse prenten.

Ad Willemen exposeert met grote regelmaat in binnen- en buitenland en werd talloze malen voor zijn grafisch werk onderscheiden zoals het afgelopen jaar tijdens de Europese BiŽnnale voor Grafische Kunsten in Brugge. Zijn werk is opgenomen in vele private, publieke en museale collecties (waaronder Boymans van Beuningen in Rotterdam, het Amsterdams Historisch Museum en het Museum for Samtid Graffik in Fredrikstad in Noorwegen).

Op zaterdag 21 april zal Ad Willemen in een rondleiding voor belangstellenden een toelichting geven op zijn werk, aanvang 14.00 uur. Een en ander onder voorbehoud, nadere informatie wordt nog bekendgemaakt.

 
 

TERUG NAAR BEGIN VAN DE PAGINA / TO TOP OF PAGE